www.hardwarezone.com.my

www.hardwarezone.com.my (https://forums.hardwarezone.com.my/index.php)
-   Off-Topic Discussion (https://forums.hardwarezone.com.my/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Gỗ Sồi Châu Âu Có Mấy Loại (https://forums.hardwarezone.com.my/showthread.php?t=10222)

thegioinoithatgo 06-04-2019 11:35 AM

Gỗ Sồi Châu Âu Có Mấy Loại
 
TigerWood(0907.665.335) chuyên cung cấp Gỗ Sồi Châu Âu giá tốt.
Hiện nay bạn có biết loại gỗ sồi châu âu nào mà được sử dụng rộng răi mà phổ biến nhất thị trường chưa, dưới đây là chia sẽ thông tin về các loại gỗ sồi châu âu mà được sử dụng khá phổ biến hện nay không chỉ làm trong nối thất mà c̣n sử dụng nhiều trong sản xuất làm vật iệu xây dựng.
2 loại gỗ mà được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là gỗ sồi đỏ và gỗ trắng.
Cách để nhận viết đâu là gỗ sồi trắng và đau là gỗ sồi đỏ.
https://1.bp.blogspot.com/-Udn1dnaZS...HAU-AU-1-1.jpg
Gỗ Sồi Trắng có màu nhạt, tâm gỗ từ nâu nhạt đến nâu đậm, gỗ sồi trắng với các tia dài hơn gỗ sôi đỏ, do đó mà gỗ sồi trắng nhiều đốm hơn gỗ sồi đỏ.
Gỗ Sồi Đỏ gỗ có màu trắng chuyên dần sang màu nâu nhạt c̣n tâm gỗ có àu đỏ.
Trên là chia sẽ các nhận biết về 2 loại gỗ sồi trắng và sồi đỏ.
Để biết thêm thông tin về 2 loại gỗ xin liên hệ, 0907.665.335
Xem thông tin 2 Loại Gỗ Sồi Châu Âu Sử dụng phổ biến tại : https://www.gooaknhapkhau.com/2019/0...ia-go-soi.html


All times are GMT +8. The time now is 09:49 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © SPH Magazines Pte Ltd. All rights reserved.