www.hardwarezone.com.my

www.hardwarezone.com.my (https://forums.hardwarezone.com.my/index.php)
-   Off-Topic Discussion (https://forums.hardwarezone.com.my/forumdisplay.php?f=58)
-   -   Quy Cách Gỗ Sồi Thông Dụng (https://forums.hardwarezone.com.my/showthread.php?t=10235)

thegioinoithatgo 20-04-2019 10:33 AM

Quy Cách Gỗ Sồi Thông Dụng
 
Công ty TigerWood(0907.665.335) chuyên cung cấp các loại gỗ sồi với nhiều quy cách như:
19mm, 20mm, 22mm,26mm, 32mm,38mm,45mm,50mm,52mm,65mm.
https://1.bp.blogspot.com/-fDUMvDvgv...%25A9u%2B1.jpg
Gỗ được nhập khẩu ở nước ngoài với chất lượng tốt mà giá cả lại cạnh tranh trên thị trường gỗ. Chúng tôi tự hào với những ǵ đă làm được cho khách hàng hài ḷng trong thời gian qua, mong quy khách hàng luôn đồng hành cùng chung tôi trong thời gian tới.
Để biết thêm thông tin gỗ sồi xin liên hệ 0907.665.335
Xem thêm tại : https://www.gosoinhapkhau.com/2019/0...m26mm32mm.html


All times are GMT +8. The time now is 09:09 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions, Inc.
Copyright © SPH Magazines Pte Ltd. All rights reserved.