www.hardwarezone.com.my - View Single Post - Instaforex Bonus 100%
View Single Post
Old 11-11-2019, 11:44 PM   #2
azam575
Member
 
Join Date: Dec 2017
Posts: 486
PERJANJIAN BONUS 100%

PERJANJIAN BONUS 100%

Kempen ini diguna pakai terhadap akaun EUR atau USD Standard yang dibuka daripada 15 Mei 2014 dan tidak termasuk akaun MT5 .

Setiap pelanggan InstaForex berhak untuk menerima bonus bersamaan 100% daripada jumlah deposit. Ianya merupakan bonus sekali sahaja yang tidak boleh dikreditkan ke dalam akaun lain yang pernah menerima bonus yang lain.

Bonus ini boleh didapati untuk akaun yang telah pun menyempurnakan pengesahan tahap kedua. Pelanggan juga bersetuju bahawa selepas melakukan pengeluaran tidak kira berapa jumlahnya daripada akaun dagangan, bonus akan terbatal.

100% Bonus dikreditkan bagi deposit yang mencecah sehingga $2,000.Bagi deposit daripada $2,000 ke $5,000,bonus adalah bersamaan 50% daripada jumlah deposit. Jika akaun dagangan adalah melebihi $5,000,bonusnya adalah 30%. Sebagai contoh, $5,000 bonus akan dikreditkan bagi deposit yang berjumlah $10,000.

Syarikat berhak untuk membatalkan 100% Bonus tanpa sebarang notis maka kami menyarankan supada anda tidak mengambil kira bonus apabila melakukan kira-kira terhadap keuntungan daripada strategi dagangan anda. Syarikat tidak bertanggungjawab diatas sebarang akibat daripada pembatalan bonus termasuk stop out memandangkan bonus akruan tersebut adalah milik penuh syarikat.*

100% Bonus tidak boleh dikeluarkan;walaubagaimanapun, tiada had terhadap pengeluaran keuntungan yang diperolehi daripada penggunaan bonus.

100% Bonus tidak boleh digunakan bagi tujuan pelaburan.
Leverage maksimum untuk akaun yang inginkan bonus seperti ini adalah 1:200.

Bonus akan terbatal secara automatik jika jumlah ekuiti kurang daripada 120% daripada jumlah bonus.

Jika akaun dagangan Pelanggan tidak mempunyai sebarang bukaan dagangan atau penutupan dagangan didalam tempoh 30 hari, 100% Bonus akan terbatal.

Pelanggan bersetuju bahawa syarikat boleh membatalkan bonus dan melakukan pembetulan keuntungan yang diperoleh daripadanya, dengan jumlahnya adalah bersamaan dengan jumlah bonus, jika terdapat sebarang tanda-tanda pada penyalahgunaan program bonus jika akaun mempunyai keuntungan bersamaan kepada deposit tanpa sebarang notis atau memberikan sebarang sebab.Pelanggan bersetuju terhadap segala risiko yang berkemungkinan yang termaktub pada perenggan ini.
Syarikat berhak untuk meminda atau menggubah terma-terma kempen tanpa sebarang notis.

Bahasa rasmi Perjanjian adalah Bahasa Inggeris. Dalam kes percanggahan antara versi terjemahan dan Perjanjian dalam bahasa Inggeris, Perjanjian dalam bahasa Inggeris adalah dianggap standard rujukan terlebih dahulu.

* Fasal ini adalah bertujuan untuk menghalang sebarang aktivit-aktiviti penipuan yang berkaitan dengan sistem bonus.Walaubagaimanapun, penggunaannya tidak bermaksud bahawa semua akaun yang pernah mengalami pembatalan bonus yang mereka pernah terima sebelumnya adalah bersalah kerana telah melanggar sebarang peraturan,ini adalah kerana didalam kes-kes yang tertentu ianya adalah mustahil untuk menentukan dengan jelas pada pelanggaran peraturan ini. Terdapat 10% peluang bahawa kesalahan pembatalan bonus akan berlaku kerana ianya termasuk didalam usaha untuk membendung penyalahgunaan sistem bonus.
azam575 is offline   Reply With Quote